Papirtest

Papirtest er den mest benyttede test for compoundskytter, der benytter release i stedet for fingerlap:

1. Brug en billedramme, der er stor nok til at rumme en avisside. Placer rammen så den er lidt over skulderhøjde. (Skuddet vil ved alm. skydestilling ramme centeret af rammen.) Placer en skydemåtte ca. 2 m bag rammen til at opfange den afskudte pil.

2. Skytten placerer sig ca. 2m fra rammen.

3. Skyd en fanet pil gennem papiret fra alm. skydestilling.

4. Undersøg hvorledes pilen har gennembrudt papiret.

 

I

Denne testpil indikerer helt korrekt pilegang. Pilen er fløjet lige igennem papiret med spids, pileskaft, nock og faner, følgende den samme linie i det horisontale plan.

II

Dette gennembrudsbillede indikerer, at nockpunktet er placeret for lavt. Hæv nockpunktet lidt af gangen, hvor der afskydes en pil hver gang, Indtil gennembrudsbilledet er som billede I.

III

Dette gennembrudsbillede indikerer for højt nockpunkt eller fanekontakt. Juster nockpunktet nedad under iagttagelse af samme procedure som ovenfor. Hvis dette ikke hjælper tyder det på fanekontakt. Afhjælp dette som under 3*. (Se Compoundbuens buetrimning.)

IV

Dette gennembrudsbillede indikerer, at pilen er for stiv. (Venstrehåndsskytter vil have modsat udfald.) dette afhjælpes på én eller flere af følgende måder:

a) Juster pilen ind mod buevinduet.

b) Øg buens trækvægt.

c) Brug en tungere spids.

d) Brug en lettere buestreng.

e) Benyt en blødere pil.

f) Nedsæt Plungertrykket eller brug en blødere støtteplads på faste pilehylder.

V

Dette gennembrudsbillede indikerer at pilen er for blød eller at der er fanekontakt. (venstrehåndsskytter vil have modsat udfald.) Dette billede er i øvrigt det mest almindelige og afhjælpes på en eller flere af følgende måder:

a) Sæt trækvægten ned.

b) Sæt en lettere spids på pilen.

c) Sæt en tungere buestreng på.

d) Ryk pilehylden væk fra buevinduet.

e) Brug en stivere pil.

f) Øg Plungertrykket eller brug en stivere støtteplade på faste pilehylder.

g) Juster frigangen. (Se 3* under Compoundbuens buetrimning.)

VI

Dette gennembrudsbillede er en kombination af fejlene i III og IV. Husk at starte med justeringen som efter III.

Når du har gennemgået testene fra nr. I til VI, og fået en god trimning af buen, flytter du dig 2-3 meter baglæns og skyder igennem papiret igen. Hvis pilen herfra har et tilfredsstillende gennembrud er trimningen korrekt. Hvis ikke må du starte forfra igen. Hjælper denne nye test ikke, er det ikke dit udstyr, der er noget i vejen med, men derimod er det dig selv, der er årsag til fejlene. Du må indøve en fuldstændig fast rutine, som du følger, hver gang du afskyder en pil. Ankerpunkt, fodstilling, sigteøje osv.

God fornøjelse.