Compoundbuens trimning

(med RELEASE)

1* Angrebsvinkel: Flugt pilen af med buestrengen, som vist i Fig. 2b under buetrimning.

2* Grovindstilling af sigte: Sigtet indstilles så det står lige over pilen.

3* Frigang: Undgå fanekontakt. Fordi pilen oftere bøjer vertikalt end horisontalt under skuddet er det nødvendigt med god plads til faner og pil. Næsten hele længden af pilen kan have kontakt under skuddet, hvorfor "fane/nock"-prøven er meget vigtig, og der testes her for fuld frigang, hvilket kan opnås på følgende måde:

A) Drej nocken 1/16 af gangen indtil der er fuld frigang.

B) Ved "skyd igennem"-hylder kan det være nødvendigt at justere gabet på hyldepindene, så fanerne kan passere uhindret.

C) Ved standardhylder skal opmærksomheden henledes på, atpilen går fri af hylden med undersiden.