Buetrimning

Compound- og recurvebuer

Før du begynder trimningen, skal du have monteret nock, pilehylde og plunger. For at undgå fiskehale, delfinhale og pilekontakt, er det en nødvendighed at disse kan justeres. Alt det udstyr, som du ønsker at benytte under skydningen, skal være monteret inden du begynder trimningen, idet enhver ændring af buens udstyr har indvirkning på trimningen.

Trimningsprocedure

Ved FINGERSLIP:

Grovindstilling:

1: Monter et nockpunkt på strengen, som er flytbart. (Et nockpunkt med plasticindlæg er ideelt.) Monter nockpunktet 13mm over 90 graders linien. se Fig. 1.
2: Indstil angrebsvinklen så spidsen på pilen peger 2,3 mm-4,8mm væk fra buens midterlinie. Brug plungeren til at indstille dette med, når buen har fast pilehylde. (standardhylde.)

Ved de mere tekniske pilehylder man kan købe kan dette indstilles med pilehylden også.

Sørg for at have strengen rigtigt centreret. se Fig. 2a og 2b.

 

3: Som grundindstilling sættes sigtepinden i centerlinien over pilen. Hvis pilen ikke flyver godt og ikke grupperer ordentligt er det som oftest pga.:

1. At de delfinhaler sig frem dvs. pilens nockende går op og ned.

2. At de fiskehaler sig frem dvs. at de slår fra side til side med nockenden.

3. At de ikke går fri af pilehylden eller buevinduet når se forlader buen.