Pilekontakt/frigang

Ved frigang forstås, at den monterede pil kan forlade buen, uden at have unødvendig kontakt med buevinduet, pilehylden og plungeren. Frigang er alfa og omega for gruppering!

For at kontrollere frigangen kan der kommes læbestift eller talkum på de steder af pilen og og buen, hvor der kan opstå kontakt under afskydningen af pilen. (Buevinduet, faner, pileskaft, etc.)

Ved testen af frigangen skal der benyttes en hård skive, for at pilene ikke går for langt ind i skiven, idet en blød skive, hvor pilen går langt ind, kan påvirke eventuelle testmærker på pilen.

Det vil herefter være let at kontrollere eventuel kontakt de forkerte steder. Har der været fejlkontakt kan det afhjælpes på følgende måder:

1: Drej nocken 1/16 omgang af gangen, indtil frigang opnås.

2: Vær opmærksom på om der er kontakt på ydersiden af pilen og fanerne fra pilehylden.

3. Indstil plungeren så der opnås frigang mellem pilen og buevinduet. Bemærk eventuelle ændringer ved pilens placering på pilehylden ved denne indstilling.