Fin-trimning

(15m bane)

Trimningen foregår med 3 monterede pile og med 2 ufanede pile. Pilene skal være af samme fabrikant, stivhed og længde.

Forlader en pil buen med nocken for lavt eller for højt, opstår en bevægelse, som vi kalder delfinhale. Se Fig. 1.

Skyd 3 monterede pile, og derefter 2 ufanede på en skive. Husk at blive stående på samme sted under afskydning af pilene.

Grupperer de ufanede pile sig over gruppen af monterede pile skal nockpunktet lidt op. Se Fig. 4.

Grupperer de ufanede pile sig under gruppen af monterede pile skal nockpunktet lidt ned. Se Fig. 3.

For at sikre sig, at trimningen er fuldkommen, foretages den samme test på 25m. Det er meget vigtigt at denne trimning er korrekt Forlader en pil buen med nockenden gående fra side til side, kaldes det fiskehale. Se Fig. 4.

Grupperer de ufanede pile sig til venstre for gruppen af monterede pile, må plungertrykket sænkes. Se Fig. 5.

Grupperer de ufanede pile sig til højre for gruppen af monterede pile skal plungertrykket øges. Se Fig. 6.

Denne test er lavet for højrehåndsskytter. For venstrehåndsskytter grupperer pilene sig modsat, idet buevinduet er på den anden side af buen hos disse skytter. Kan de 5 pile ikke grupperes, kan følgende hjælpe:

1: Pundene på buen justeres. På de fleste compoundbuer og enkelte recurvebuer er der juster-skruer, så træk- og kastvægt kan ændres. Er pilen for stiv øges vægten. Er den for blød sænkes vægten.

2: Buestrengens materialesammensætning har afgørende indflydelse på pilens spind og "stivhed".

Ved at øge eller sænke antallet af kordeller i strengen eller bruge et tungere eller lettere materiale til streng kan du "hæve eller sænke" pilens stivhed. For at gøre pilen stivere øges antallet af kordeller, eller der benyttes et lettere materiale.

For at gøre pilen blødere sænkes antallet af kordeller eller strengen laves af et tungere materiale.

Hjælper disse ændringer ikke, er der ikke andet at gøre end at købe nye pile.