Buetyper

Der findes fire typer af buer: Recurvebuer, compoundbuer, barbuer og langbuer.

Recurvebuen er den buetype vi har flest af i Sønderborg Bueskyttelaug. De er en form for videreudvikling af langbuen og er mere avancerede, dog ikke så avancerede som compoundbuer. Til recurvebuer findes der sigte, stabilisator, plunger (også kaldet burger) og sideben. Buen til venstre har sigte, stabilisator og plunger.

Sigtet hjælper skytten til at placere pilen så tæt på midten af ansigtet som muligt, og uden dette ville buen heller ikke være en recurve-, men derimod en barbue.

Stabilisatoren hjælper til med at holde armen stille, men man skal kunne stå rimelig roligt i forvejen og holde løst i buen, ellers hjælper den ikke noget, så er den bare en ekstra byrde, der gør buen tungere.

Plungeren vil, når den er indstillet, fjerne den "fiskehale-effekt", der ellers kommer, når en pil bliver skudt af. Navnet kommer af, at pilen bølger fra side til side, som en fiskehale.

Sidebenene er en udbyggelse af stabilisatoren og har til formål yderligere at stabilisere skydningen.

 

Compoundbuen er en avanceret, men ofte ikke særlig stor bue, med hjul, waterpas og forstørrelsesglas i sigtet og andre tekniske hjælpemidler.

Man tager ikke fat om strengen med fingrene som de andre buer, men bruger en release som f.eks. den her.

 

 

 

 

 

 

Barbuen er en recurvebue uden sigte, stabilisatorer og lignende.

 

 

 

 

 

 

 

Langbuen er den klassiske bue, som man ser på film o.l. Den bliver også kaldt for en "Robin Hood-bue", og er helt uden nogen form for hjælpemidler, som sigte, stabilisator, plunger o.s.v. når man skyde med langbue er det et krav, at man skyder med træpile.

Mange langbueskytter laver deres buer selv.