Bestyrelsen

Formand

Hans Lassen

Kasserer

Lis Lassen

Bestyrelsesmedlem

Lars Dall

Bestyrelsesmedlem

Bjørn Ryborg

Bestyrelsesmedlem

Thomas Truelsen

Bestyrelsesmedlem

Pernille Oechsler

Kontakt: Formand på tlf 24 60 94 76