Angrebsvinkel og plunger tryk

Indskydning af korrekt angrebsvinkel og plunger tryk.

Indstil sigtet til skydning på 15 meter.
Skyd 1 pil fra hver af afstandene
5, 10, 15, 20, 25 og 30 meter.
Såfremt indstillingerne er korrekte, vil pilene
placere sig i en lodret række som vist i figur 1.

Figurerne 2 og 3 viser, hvorledes
pilene vil sidde ved forkert angrebsvinkel
(A og B) samt forkert fjedertryk (C og D).

Skal der justeres, er det lettest at starte med
angrebsvinklen, men husk at en 1/4
omdrejning kan være en stor justering!

Hvis pileplaceringen efter justering af
angrebsvinklen ligner figur C eller D,
justeres plunger trykket.

 

Figur 1Figur 2 - Højrehåndsskytter

A

Angrebsvinkel
er for stor

B

Angrebsvinkel
er for lille

C

Fjeder er
for blød

D

Fjeder er
for hård

 
Figur 3 - Venstrehåndsskytter

A

B

C

D

Angrebsvinkel
er for stor

Angrebsvinkel
er for lille

Fjeder er
for blød

Fjeder er
for hård